En sida om hälsa och elektronik

Här kommer vårat första inlägg och det ska handla om hälsa och elektronik.

Innehåller patientens medicinska historia, diagnoser, mediciner, behandlingsplaner, immuniseringsdatum, allergier, röntgenbilder och laboratorie- och testresultat.
Tillåt tillgång till bevisbaserade verktyg som leverantörer kan använda för att fatta beslut om patientens vård
Automatisera och effektivisera leverantörsflödet

En elektronisk hälsopost (EHR) är en digital version av patientens pappersdiagram. EHR är realtid, patientcentrerade register som gör information tillgänglig direkt och säkert till behöriga användare.

En av huvuddragen i en miljöhänsyn är att hälsoinformation kan skapas. Och hanteras av auktoriserade leverantörer i ett digitalt format. Som kan delas med andra leverantörer inom flera hälsoorganisationer. EHR är byggda för att dela information med andra vårdgivare och organisationer. Till exempel laboratorier, specialister, medicinska bildhanteringsanläggningar, apotek, akutmottagningar. Och skol och arbetsplatskliniker, så de innehåller information från alla kliniker som är inblandade i patientens vård.

Medan ett EMR innehåller patientens medicinska och behandlingshistorier är ett EHR-system. Byggt för att gå utöver de vanliga kliniska data som samlats in på ett leverantörs kontor. Och kan inkludera en bredare bild av patientens vård.

Lämna ett svar