Hälsa och elektronik

Välkommen till Aruca Electronics. Vi jobbar med all slags elektronik inom hälsa och vård med inriktning på vård för alla människor i tiden.

Våra tjänster består av följande.

 

  • Byter ut Leder
    Gamla och utbytbara leder i den publika sektorn.
  • Fragmenterade LCD byten
    Vi byter ut alla slags LCD skärmar
  • Lödning och svetsning av finelektronik
    Vi har kapacitet att löda det allra minsta och största upp till 77 000 Volt och över 10 000 ampere i den publika sektorn för Statsministern. Göran Persson.

Produkter

Gamla skrivare
Rostiga LCD skärmar
Späda koppartrådar
Fina Lödstationer
Hälsodrycker
Hälsokost
E cigg

Hälsa i samtiden

Aruca Hälsa använder Editorial Manager System för en kvalitativ och snabb granskningsprocess. Editorial Manager är ett inlämningssystem för online manuskript, översyn och spårning. Granskning av bearbetning utförs av ledamöterna i Health Science Journal eller relevanta experter från andra universitet eller institut. Minst två oberoende granskare godkännande följt av redaktörens godkännande krävs för att acceptera ett eventuellt manuskript. Författare kan lämna in manuskript och spåra deras framsteg genom redaktionssystemet. Granskare kan ladda ner manuskript och skicka sina åsikter till redaktören medan redaktörerna kan hantera hela inlämning / granska / granska / publicera processen via redaktionell chef.

Tidningen är indexerad och abstraherad i följande databaser: Index Copernicus, ProQuest, EM Care, Google Scholar, Aktuella Abstracts, Crossref, EBSCO, WorldCat, Ulrichs internationella tidskrifter Directory och godkänd av Hellenic Society of Nursing Research and Education.
Hälso- och sjukvård och teknik
Förbättring av dagens teknik har också stor inverkan på vården. Nuvarande teknik gör det möjligt för vårdpersonal att enkelt diagnostisera sjukdomar och att skilja dem från besläktade sjukdomar. På områden som hjärnkartläggning och genetik hjälper datoriserad teknik att analysera stor mängd data.

Hälsovetenskap är ett av de mest framväxande områdena i nuvarande scenariot. Nivån på hälsovetenskaplig delaktighet inom vetenskaplig forskning har nått detta. Hälsosäkerheten hos alla utvecklande såväl som utvecklade länder kan utvärderas genom nivån på framsteg av hälsovetenskap för den särskilda nationen.
Hälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt fält som syftar till att sprida information, erfarenhet av utbildning inom utbildning, övning och utredning mellan hälsotillstånd och vårdkvalitet för individer, familjer och samhällen. Health Science Journal syftar till att ge vetenskapsmännen tillgång till resurser för att ge den vetenskapliga kunskapen genom publicering av peer-reviewed högkvalitativa vetenskapliga artiklar och annat material om alla ämnen som rör biokemi, bioteknik, teknik, epidemiologi, genetik, omvårdnad , farmakologi, apotek, folkhälsa, psykologi, fysioterapi och medicin.

Relaterade tidskrifter av hälsosystemet

Hälsovårdsjournalen, International Journal of Research in Health Science, International Journal of Health Science and Research, International Journal of Mental Health Systems, Hälso-system i övergången, Utgåva kort System, Forskningsunderlag: Centrum för studier av hälso- och sjukvårdsförändringar, Hälso- och sjukvårdssystem och Policyforskning, Läkemedelsvård & Hälso- och sjukvårdssystem, Kliniker inom moder- och barnhälsa, Hälsoundervisning Forskning och utveckling, Primärhälsovård: Open Access
Hälsoorganisationen
Hälsovillkor är en uppsättning procedurer som hjälper vårdpersonal att leverera sina fulla tjänster till patienter, särskilt vid spridning av sjukdomar, medan det är endemiskt så att de kan förhindra att sjukdomen blir epidemi eller pandemi.

Relaterade tidskrifter av vård och teknik

International Journal of Public Health, Internationell folkhälsovetenskap, International Journal of Public och Medical Health, Hälsokunskapsbedömning, Ontario Health Technology Assessment Series, International Journal of Healthcare Teknik och ledning, Kliniker inom moder och barnhälsa, Hälsoundervisning Forskning och utveckling, Primärhälsovård: Öppen tillgång, hälsovård: Aktuella recensioner, hälsosystem och policyforskning
Health Management
En effektiv hälsostyrning kommer att ge lätt, effektiv och prisvärd tillgång till hälso- och sjukvård till människor när de är i omedelbart behov av vårdpersonalens uppmärksamhet. Det krävs högt på stora sjukhus där ett stort antal människor behandlas för olika sjukdomar av läkare från olika specialiteter.

Relaterade tidskrifter av Health hantering

Health Care Journal, Journal of Health Care, Journal on Health Care, Journal of Public Health Management och Practice, Befolkningshälsostyrning, Hälsostyringsteknologi, International Journal of Prognostics and Health Management, International Journal of Workplace Health Management, Förskott i viktminskningshantering & Medicinska enheter, Sjukhus & Medicinsk ledning, Mentalhälsa och tandläkarhantering, Smärtbehandling och medicin,
Sjukvårdssystem
Hälsosystem som är en tid kallad hälso- och sjukvårdssystem är ramarbetet som säkerställer en effektiv och prisvärd hälso- och sjukvårdstjänst till individer i ett samhälle, med beaktande av deras ekonomiska ställning.

Relaterade tidskrifter av hälsovårdsförordningen

Journal of Public Health Research, Health Research Journal, Journal of Health Research, Framsteg inom biologisk reglering, Aktuella ämnen inom cellreglering, Genreglering och systembiologi, genterapi och reglering, kliniker i M

Blogg

En sida om hälsa och elektronik

Här kommer vårat första inlägg och det ska handla om hälsa och elektronik. Innehåller patientens medicinska historia, diagnoser, mediciner, behandlingsplaner, immuniseringsdatum, allergier, röntgenbilder och laboratorie- och testresultat. Tillåt tillgång till bevisbaserade verktyg som leverantörer kan använda för att fatta beslut om patientens vård Automatisera och effektivisera leverantörsflödet En elektronisk hälsopost (EHR) är en digital version …

Kontakta oss

Du kan kontakta oss alla tider på dygnet vi har öppet alla dagar i veckan och välkomnar ditt telefonsamtal.